DOELSTELLINGEN

De 12jarige Macey Mellema Nederlands Kampioene Advanced Novice
Elsbeth Marck  13jaar Nederlands Kampioene Basic Novice
Lucca Dijkhuizen; Brons voor 11jarige bij NK Basic Novice

DOELSTELLINGEN

De Joan Haanappel Stichting Kunstrijden Nederland stelt zich als doel het stimuleren van het kunstrijden in Nederland in algemene zin en in het bijzonder het stimuleren van jong toptalent.
De Joan Haanappel Stichting Kunstrijden Nederland is opgericht op 7 oktober 2008 en had aanvankelijk als doel om met een zelfstandige bond te proberen het kunstrijden in Nederland naar een internationaal niveau te tillen. Want hoewel er voldoende talent in Nederland was lukte het maar niet om na Sjoukje Dijkstra, Joan Haanappel in de jaren zestig en Diana de Leeuw in de zeventiger jaren een belangrijke rol te spelen in de internationale top.

De voornaamste oorzaak was het ontbreken van financiële middelen om de dagelijkse noodzakelijke trainingsuren te bekostigen. Vele jonge kinderen waren daardoor genoodzaakt voortijdig te stoppen met kunstrijden op wedstrijd-niveau.

Een ander nadeel voor het kunstrijden in ons land is het gegeven, dat in Nederland vooral het hardrijden op de schaats een grote traditie heeft en, mede geholpen door internationale successen, zich mag verheugen in een enorme belangstelling van de media, publiek en als gevolg daarvan ook van sponsors.

HOGER PLAN

Het was met name de voormalige top-rijdster en televisie-presentatrice Joan Haanappel, die het Nederlandse kunstrijden op een hoger plan wilde brengen.

Haar initiatief kreeg meteen de steun van voormalig Olympisch kampioene Sjoukje Dijkstra en met behulp van bevriende sympathisanten ontstond een Stichting, die zich speciaal gaat richten op geven van kansen aan talentvolle kinderen, die evenwel zelf de dure opleiding tot topsporter niet kunnen betalen.

Julia van Dijk, Internationaal talent

OUDERS

Het probleem blijft want kunstrijden is een dure sport. Noodzakelijke faciliteiten zoals opleiding door een toptrainer, voldoende ijs om te trainen is schaars en duur; het reizen naar internationale wedstrijden kost geld, maar ook vraagt kunstrijden investeringen in muziek, choreografie, ballet en conditietraining, waarvoor ook gespecialiseerde privé-trainers nodig zijn.

Als een kind voldoende talent heeft om op nationaal niveau in competitie-verband uit te komen bedragen de kosten voor trainingen en voor het deelnemen aan wedstrijden vaak meer dan 15.000 euro per jaar. Dit is een zware belasting voor de ouders.

Het is begrijpelijk, dat dit voor veel ouders niet mogelijk is. Hierdoor moeten jonge en soms zeer talentvolle kinderen zich uit hun favoriete sport terugtrekken. Zij kunnen hun ambitie niet waarmaken en hun talent gaat verloren, met verdriet, frustratie en teleurstelling tot gevolg. En de SKN wil zich ervoor inzetten dat geen talent verloren gaat.

Willen we Nederland terugbrengen in de mondiale ijsarena’s dan moeten we een
topsportklimaat creëren. Een voedingsbodem waar financiële condities, medische, technische en sociale begeleiding en trainingsfaciliteiten optimaal zijn. Kortom, een werkomgeving waar succes geen toevalstreffer meer is.

SPONSOREN