TALENTEN

TOP TALENT TEAM
2024/2025

 

DESKUNDIGEN

De SKN zoekt de talenten zelf.

Daarom is in het beleidsplan bepaald dat tenminste drie van de zes bestuursleden
deskundigen moeten zijn, zoals ex-toprijders of internationale juryleden e.d.

Ook is vastgelegd dat bestuursleden voor hun werk geen enkele vergoeding ontvangen.

Nazomie van Bergen Bravenboer

Jolanda Vos

Julia van Dijk

Emilia Soloukhin

Naomi Wessels

SPONSOREN